ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Tuesday, August 12, 2008

నీ సమక్షంలో...

స్నానం చేసి బాల్కనిలోకొచ్చాను
అమాంతంగా చిరు గాలి హత్తుకుని మత్తెక్కిస్తుంది
ఆ మత్తు ఎక్కేలోగా కవ్విస్తూ దూరంగా జారుకుంది...

అప్రయత్నంగా నా పాదాలు పార్క్ వైపుకి కదిలాయి

రెండు రోజుల క్రితం వాన కురిసి ప్రకృతి చల్లబడింది
తేమను విడిపించుకున్న గాలి అప్పుడే రెక్కలు విచ్చుకున్న
సీతాకోక చిలకలా పొడి పొడిగా వడి వడిగా ప్రవహిస్తూ మైమరిపిస్తుంది

ఆశ్చర్యంగా...,
ఫ్లెడ్ లైట్కి దూరంగా ఆకాశంలో...
మీగడ 'మబ్బు చుట్టు ' మధ్యలో జాబిల్లి మెరిసిపోతుంది...
నా కళ్ళూ మెరుస్తున్నాయి... నిశ్చలంగా నేను!

అసూయ చిరుగాలిని తాకినట్టుంది, అది నా వీపు చరిచింది

నా పాదాలు కదిలాయి

ఈ ఏకాంతం నాకొక తోడుని ఆహ్వానిస్తుంది...

ప్రియా...

నువ్వు నా దరిదాపుల్లోనే ఉన్నావనే స్పృహలో
ఈ రేయి... ఈ ప్రకృతిని అనుభవించాలని ఉంది...