ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Saturday, April 2, 2016

టొమాటిల్లో స్పైసీ గ్రీన్ సాస్ఇందాకే  లైబ్రరి దాటిపోయింది


అక్కడ రీడర్ స్టాట్యూ, చెట్టు దగ్గర గడిపిన క్షణాలు
మనం నడకతో కొలిచిన సన్నివేల్ రోడ్లు, ఎల్ కెమినొ రియల్
ఇప్పుడు కార్ స్టీరింగ్ వెనుక గతించిపోతున్నాయి


ఆ వేగంలోనూ ఇన్-న్-అవుట్ బర్గర్ కనిపిస్తే ఆగిపోతాను
గ్రిల్డ్ చీజ్ బర్గర్ తింటుంటే... ఎదురుగా నువ్వు..
యెల్లో చిలి పెప్పెర్ కొరుకుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది

నీకో విషయం చెప్పాలి


ఈ మధ్య ఫార్మర్స్ మార్కెట్ కి కూరగాయల కోసం వెళ్ళడం మానేసాను
జేబులో డాలర్ బిల్లు లేకపోతే అసలు వెళ్ళడమే మానేసాను
అక్కడ టొమాటిల్లో స్పైసీ గ్రీన్ సాస్తో హెలపేనో చీజ్ తమాలే తిని
మ్యుజిషన్ కి నీ డాలర్ బిల్లు ఇచ్చి రావడమే నా శనివారం పని


అప్పుడప్పుడూ గమ్యం లేకుండా తిరుగుతుంటానా
దారిలో ఏదైనా పార్క్ కనపడితే ఉదాటున కార్ కర్బ్ సైడ్ పార్క్ అవుతుంది
దట్టమైన చెట్ల నీడల్లోనూ, ఆదమరిచిన నిద్రలోనే నీ మరపు తెలుస్తుంది
ఈ మధ్య, నీ గాఢతని మరింకేవీ నింపలేకపోతున్నాయిఇప్పుడు నాకు తెలుసు
ఇక నుండి  ఆ నీడలు, నా నిద్ర నీకు శత్రువులనిTuesday, February 23, 2016

రావే దేవీ!

గుర్తుందా నీకు?

ముడి  పడక  ముందు 
ఓ సారి చకోరంలా నా దగ్గర వాలావు 
ఆ సాయంత్రం ఆ పార్క్లో చెట్లు ఆకాశానికి మెట్లన్నట్టే  చేసావే!

కొత్తలో పెదమామ ఇంట్లో ఓ సాయంత్రం.. 
టీ  కప్పులు ఇచ్చి వెళ్తూ గడప దగ్గర నువ్వు  ఓరగా విసిరిన నీ వాలుకంటి చూపులు 
ఎంత పని  చేసాయీ!

ఓ సారి పొద్దు వాలాక 
నీ పుట్టింట్లో చిన్న డాబా మీద నీ ఒడిలో
నిన్నూ  చుక్కలని ఎంత నిశ్శబ్ధంగా  చూసానూ! 

ఆ మధ్య బయటకెళ్ళినపుడు 
నా కుడి  భుజం మీద నుండి బొట్టు తీసి ఖాళీగా ఉన్న నీ నుదిటి మీద అద్దినప్పుడు
నీ మొహమెంత  పెద్దదయిందీ!

గుర్తే కదా నీకు?
.
.

  రాత్రి గుప్పుమన్న మన తలపులు 
నీ వలపుని కాచాయే!  
అవునూ  దేవీ? పున్నమీ  వచ్చి  వెళ్ళిపోయింది, నువ్వింకా రాలేదే!Sunday, July 14, 2013

లాలి - ఊగూ ఉయ్యాల

చిన్నీ కృష్ణుడంట చిలిపీ కృష్ణుడంట
దొంగా కృష్ణుడంట మాయల కృష్ణుడంట
ఆటలు ఆపడంట నిదురే పోడంట
ఏమీ చేతునంట ఏమీ చేతునంట
లలలలల్లాయీ లలలలల్లాయీ
జోజోజోజోజో లాలీ
.
.
.
.
లాలీ జో జో... జో జో లాలా...

వేకువలో  చీకటిలో జగమూగే ఉయ్యాల
ఆగదురా ఆగదురా ఊగే ఉయ్యాలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

కలిమైనా లేమైనా ఊగూ ఉయ్యాల
ఆపకురా ఆపకురా ఆశల ఉయ్యాలా 
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

కయ్యాల్లో నెయ్యాల్లో ఊగూ ఉయ్యాల
వదలకురా వదలకురా కూరిమి జంపాలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

నిజమైనా కలయైనా ఊగూ ఉయ్యాల
తేలాలా తేలాలా ఊహల డోలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

ఏమైనా ఏదైనా ఊగూ ఉయ్యాల
సాగాలా సాగాలా మనుగడ నిలిచేలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో...

వేకువలో  చీకటిలో జగమూగే ఉయ్యాల
ఆగదురా ఆగదురా ఊగే ఉయ్యాలా
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో
ఊగూ ఉయ్యాలా జో జో లాలా లాలీ జో జో
 చిత్రం indkids.com  వారి సౌజన్యంతో

Tuesday, June 4, 2013

లాలి - రేవగలుచిన్నారీ చిన్నయ్యా చిన్నారీ కన్నయ్యా జో జో.. జో జో
చిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యా
పగలేమిటి?
రేయేమిటి?
చిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యా
పగలేమిటి?
రేయేమిటి?
ఆహ? పగలేమిటి?! రేయేమిటి?!
చిన్నారీ చిన్నయ్యా 
నీ మెలకువే నాకు పగలు నీ మెలకువే నాకు పగలు
మా ఇంటా సూరీడువి జో జో.. జో జో
మరి రేయేమిటి? రేయేమిటి?
చిన్నారీ కన్నయ్యా
నీ నిదురే నాకు రేయి నీ నిదురే నాకు రేయి
నా కంటీ జాబిలివి జో జో.. జో జో
చిన్నారీ చిన్నయ్యా జో జో
చిన్నారీ కన్నయ్యా జో జో
మా ఇంటా సూరీడువి జో జో
నా కంటీ జాబిలివి జో జో
జో జో.. జో జో.. జో జో


 చిత్రం indkids.com వారి సౌజన్యంతో

Tuesday, April 10, 2012

దేవీ నీలాల సరాలు ~ 1

వేచి ఉన్న ఏకాంతం వశమై ఆ యుగళం పారవశ్యంతో  ఏకమవుతుంది...

ఏమయిందో...

మళ్లీ ఎదురవబోయే ఎడబాటు ఊహకంది ఆ క్షణంలో చొరబడింది..
ఒక్కసారిగా ఆమె కంపించి ఆతని మీద వాలిపోయింది
చేతులు దండలా ఆతని కంఠాన్ని చుట్టుకున్నాయి
మొహం ఛాతిలో దాగిపోయింది
లాలనగా అతను ముంగురులు సవరించబోతే
చేతుల బంధనం బిగుసుకుంది
ఫాలభాగామేమో ఆతని చుంబనాన్ని నిరాకరిస్తూ గారంగా ఛాతిని దోస్తుంది
కొనతేరిన ఆమె చుబుకం ఛాతి మధ్య గాయం చేస్తుంది
ఆమె నయనాలు ఏదో రచిస్తున్నాయి
అర్ధం చేసుకుంటున్న అతని హృదయం ద్రవిస్తుంది

చేదండని  వదిలించి చుబుకాన్ని అందుకుని మాట కలుపుతూ అతను
ఆమె నయన కావ్యాల్లో ఆతని అనునయ  వాక్యాలు కొట్టుకుపోతున్నాయి

ఏమయిందో...
తనే ఆ క్షణాన్ని వశం చేసుకుంది
ఆతని ఫాలాన్ని చుంబించి దరి చేర్చుకుంది

ఆతని నయనాలూ రచిస్తున్నాయి

Thursday, December 8, 2011

వెన్నెల బంతిగోదావరీ తీరం
శరత్ నాటి
సాయంత్రం
మబ్బులేని నింగిలో తెరలు తెరలుగా వెన్నెల పంచుతున్న నిండు చందమామ
వెన్నెల వెలుగుకి చిన్నబోయి తారలు నింగినొదిలి 
ఈ తీరంలో చేరి పసిడిలా మెరుస్తున్నాయా అన్నట్టు ఇసుక దొంతరలు
ఒడ్డున వెన్నెలని భారంగా మోస్తూ దట్టమైన చెట్లు
చిక్కగా మెరుస్తున్న పచ్చని ఆకులు
అటు గోదారి మీద అలల బోయలు వెలుగుని ఏ లోకానికో రవాణా చేస్తున్నట్లు 
అలలని తాకి తీరమంతా విహారం చేస్తున్న సమీరాలు


తన సమక్షంలోనే నన్ను గెలవాలని ప్రకృతి పదనిసలు
నేను మాత్రం తన మరపులోనే

వినిపిస్తూ తను పిల్లల మధ్య

ఏదైనా ఆట ఆడుకుందాం అక్కా!  పిల్లల అరుపులు..
ఏ ఆట చెప్మా! ఉల్లాసంగా ఆరా తీస్తూ తను
గాల్లో చిటికెలు వేస్తూ అంది.. హా.. వెన్నెల బంతి!
ఏయ్ ఏయ్ వెన్నెల బంతి! వెన్నెల బంతి! పిల్లల కేరింతల గానం


చకచకా చిత్తు కాయితాలు ఆకులతో తన చేతుల్లో బంతి తయారు
పైకి  ఎగరేస్తూ  అంది.. ఎవరు  పట్టుకుంటే  వాళ్ళదే  గెలుపు  అని 
నన్నూ  చేరమని  గాలిలోనే  గేలం  విసిరింది  ఉత్సాహంగా  

నేనూ  వాళ్ళ  మధ్య ..
బంతి  గాలికి  ఊరిస్తూ  దొరకనంటుంది

మది  చిలిపి  రాగం  అందుకుంది
తనలో  చక్కిలిగింతలు పలికించింది 
పడబోతూ తను  నా  చేతుల్లో..
మరు క్షణం ఇసుక పాన్పు మీద


పిల్లల్లో  ఎవరో  గెలిచారు 

ఏయ్  ఆగు!
నను  వెంటాడుతూ  నా గెలుపు..
నిండా  నా  కన్నుల్లో  నా  వెన్నెలబంతి!

*తను చిన్నప్పుడు వెన్నెల్లో ఆడుకున్న ఆట 'వెన్నెల బంతి'
*చిత్రం గీసినది వెన్నెల కిరణ్! :-)

Wednesday, November 23, 2011

మనసైంది…
మాటలతో మొదలైన బంధం చూపులతో రూపు దిద్దుకుంది
చూపుల్లోనే బయట పడ్డ మనసులు బలంగా పెనవేసుకుంటున్నాయి...

మన కలయిక నీ పలుకుల్లో వ్యక్తమవుతున్నపుడు
నా కలలకి నువ్వు భాష్యం చెప్తున్నట్టుంటుంది

నీ చిలిపి విసురుల్లో
నీ వెవ్వెవ్వేల... ఆ ఆ ఆ కారాల
గారాల నయగారాల్లో పులకించిపోతున్నాను

యధేచ్చగా నువ్వు నన్ను నీలో కలుపుకుంటుంటే
నన్ను నేను మరిచిపోతున్నాను

చుట్టూ ఏమవుతున్నా, కాలం ఎరుగక
మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది
రేపటి మన మనుగడని ఆవిష్కరించుకుంటుంది..పంచభూతాలు నాకు సరి కొత్తగా ప్రస్ఫుటమవుతున్నాయి