ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Friday, August 27, 2010

దివ్య దర్శనం { గీతాంజలి ~ 13 }

ఏ పాట అయితే పాడటానికి వచ్చానో అది నేటికీ పాడలేదు

నా కాలాన్నంతా నా వాయిద్యానికి తంతులు వేయడంలోను తీయడంలోను గడిపేసాను

సమయం ఇంకా రాలేదు, పదాల పొందికా కుదరలేదు

నా హృదయంలో వేదనాభరిత కోరిక మాత్రం మిగిలి ఉంది

ఇంకా మొగ్గ విచ్చుకోలేదు; గాలి మాత్రం భారంగా కదులుతుంది

నేను అతని రూపమూ ఎరుగను, అతని స్వరమూ ఎరుగను

నేను విన్నది నా వాకిట ముంగిట ఆతని మృదువైన అడుగుల జాడ మాత్రమే

పగలంతా నేల మీద అతని పీఠం పరచడంలోనే గడిచిపోయింది

కానీ దీపం వెలిగించలేదు అందుకే అతన్ని లోపలకి ఆహ్వానించలేను

అతనిని కలుసుకోవాలనే ఆశతో బతుకుతున్నాను; కానీ దర్శనం ఇంకా జరగలేదు.

The song that I came to sing remains unsung to this day.
I have spent my days in stringing and in unstringing my instrument.
The time has not come true, the words have not been rightly set;
only there is the agony of wishing in my heart.
The blossom has not opened; only the wind is sighing by.
I have not seen his face, nor have I listened to his voice;
only I have heard his gentle footsteps from the road before my house.
The livelong day has passed in spreading his seat on the floor;
but the lamp has not been lit and I cannot ask him into my house.
I live in the hope of meeting with him; but this meeting is not yet.

4 comments:

syam prasad said...

sir idi chalam gari tarjuma kada!! enta nijam...alochistunte jeevitamanta eerpatlalone gadachipotundane vicharam kalugutundi...


syam

ఏకాంతపు దిలీప్ said...

శ్యాం గారూ,
ఇది నేను చేసిన తర్జుమా అండి. చలం గారు అనువాదం చేసారు అని విన్నాను కాని, ఎప్పుడు చదవలేదు. నావి పూర్తయ్యేవరకూ చదవను కూడా. మీకు అది గుర్తుకు వచ్చినందుకు సంతోషం.

Anonymous said...

naa vuddesyam adi kadandi...chalam gariki chala daggaraga vacharu...abhinandanalu....
syam

ఏకాంతపు దిలీప్ said...

@@ శ్యాం గారు
చాలా థాంక్స్ అండి.. నేను కూడా తప్పుగా తీసుకోలేదు. నా ప్రయత్నం అని చెప్దామనే నా ఉద్దేశం అంతే..