ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Friday, June 18, 2010

శూన్యత

మేఘ మాల పరుగులు తీస్తుంది
వాటి వెనక తారలూ తళుక్కుమంటున్నాయి
నెలవంక అంత నిండుగా ఉంది ఏంటో!
ఆకు ఆకు మాట్లాడుకోటానికి చిరుగాలి సాయం చేస్తుంది
ప్రశాంతత అంతా ఆవరించి ఉంది
మాములుగా అయితే ఈ బాహ్య స్థితి నాలో ఓ భావ ప్రపంచాన్నే సృష్టిస్తుంది
కానీ ఇప్పుడేంటి?
పట్టుకుందామంటే ఒక్క ఆలోచన లేదు!
గడచిన క్షణం ఏం పలికించింది నాలో?
ఈ క్షణం? ఏమీ లేదు
అంతా శూన్యం

9 comments:

sahi said...

waah...waah

సీత said...

Wow Dileep!

ఆకు ఆకు మాట్లాడుకోటానికి చిరుగాలి సాయం చేస్తుంది !!

నచ్చింది! నేను కూడా ఇలానే ఆలొచిస్తాను :P

మోహన said...

శూన్యం అంటే?
ఏమీ లేకపోవటమా??!

శూన్యం లోనే సృష్ఠి జరిగుతుంది, శూన్యం లోనే ప్రకృతి ఉందని నేను అనుకుంటాను. గమనించండి.

నా ఆలోచనలు పక్కనపెడితే టపా బాగుంది. Subtle expressions.
>>నెలవంక అంత నిండుగా ఉంది ఏంటో!
>>ఆకు ఆకు మాట్లాడుకోటానికి చిరుగాలి సాయం చేస్తుంది.

ఇవి నాకు నచ్చాయి.

ఏకాంతపు దిలీప్ said...

మనసు వికల్పపు చీకటిలో చిక్కుకున్నప్పుడు, మనసు వికల్పపు చీకటిలో చిక్కుకున్నప్పుడు, వెలుగు రేఖల ఆలోచనలు దరి చేరవు.
అంతరాల్లో శూన్యత అంతా ఆవరిస్తుంది.
ఆ స్థితి దానంతట అదే తొలగిపోవాలి.

When Manasu is caught in the darkness of uncertainty, there won’t be any ray of thought.
Vacuum is created in the world inside. And the state will change in due course.

మోహన said...

Darkness is suffocating, but only then will the....

The ray of light be clear with the density of darkness.
The way of life be made with the spark of light.

I wish that soon a torch emerges piercing the darkness inside you parting you from it and lights up your way.

Good Luck!

అభిసారిక said...

ఆకు ఆకు మాట్లాడుకోటానికి చిరుగాలి సాయం చేస్తుంది...

చాలా బాగుంది :)

మధురవాణి said...

పైన అందరూ చెప్పినట్టు.. << ఆకు ఆకు మాట్లాడుకోటానికి చిరుగాలి సాయం చేస్తుంది.>> ఈ లైన్ చాలా బాగుంది. కవిత మొత్తంగా కూడా బాగుంది. :-)

Anonymous said...

chaala bavundi.......
kaani ee soonyata 'kalam' ki matrame parimitama leka manasulo kooda jorabadinda?

--sree lakshmi

ramnarsimha said...

Very nice..

Thanq..