ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Saturday, October 6, 2007

ముందు మాట

ముందుగా, స్నేహమా.బ్లాగ్స్పాట్.కాం గురించి ప్రస్తావించాలి... అది రాధిక గారిది... ఎప్పట్నుంచో నేను ఒక బ్లాగ్ రాయాలి అనుకుంటున్నా, నేను ఒకటి రాయగలను అన్న నమ్మకం ఉన్నా... రాధిక గారి బ్లాగ్ చూసిన తర్వాత మాత్రమే నా కోరిక బలపడింది... ఆవిడ వ్రాతల్లో సున్నితమైన భావాలు నేను కూడా ఒకటి రాసే విధంగా ప్రేరేపించాయి...

జాన్ హైడ్ గారు నేను రాధిక గారు రాసిన ఒక కవితకి కామెంట్ రాస్తే, దాన్ని లేఖిని ఉపయోగించి తెలుగులో రాసి నాతో ఏకీభవిస్తున్నాను అన్నారు... అది తెలుగులో చూసి మురిసిపోయాను.. అంత అనుభవం ఉన్న ఆయన అలా అనడం నాకు ప్రశంస లాగ అనిపించింది...

ఆ ప్రేరణతో, నా మీద నాకు ఉన్న నమ్మకంతో ఈ బ్లాగ్ మొదలుపెడుతున్నాను...

ఈ లేఖిని సాఫ్ట్వేర్ రూపొందించి, ఇంటెర్నెట్లో తెలుగు వ్యాప్తికి కృషి చేస్తున్నవారికి నా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు...

-దీపు

1 comment:

tree said...

mee lanti feelingse , naa blog ki karanamandi.