ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Saturday, October 6, 2007

స్పందన

ఇది రాధిక గారి బ్లాగ్ మొదటిసారి చూసినప్పుడు రాసింది... ఈ స్పందన ఆవిడకి అంకితం...

మీ రాతల్లొ నా ఊహలు చూసుకుంటున్నాను...
మీ మాటల్లొ నా బాసలు వింటున్నాను...

మీలో నాలాంటి నా చెలిమిని అన్వేషిస్తున్నట్టుంది...
వెన్నెల రాత్రిలో, ప్రకృతి ఒడిలో పొందే సాంత్వన పొందుతున్నట్టుంది...

చిన్నప్పుడు నాన్నమ్మ తినిపించిన ముద్ద రుచి గుర్తొచినప్పుడు...
చిన్ననాటి స్నేహాన్ని గుర్తుపట్టి ఆలింగనం చేసుకుంటున్నప్పుడు...
... కలిగే అనుభూతి కలుగుతుంది...

నా భావుకతకి పదును పెట్టాలనిపిస్తుంది...
నాకు ఒక బ్లాగ్ రాయాలనిపిస్తుంది... :-)

1 comment:

kallurisailabala said...

ఆరంభం బావుంది.