ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Saturday, July 17, 2010

ఆకాశ కుసుమంచూస్తున్నాను
మెల్లగా మబ్బు పరదా కప్పేసుకుంటుంది ఆకాశం
గతపు ఆనవాళ్ళ చుక్కలని దాచేస్తూ
అడిగాను ఎందుకని?
అంది "I need some space" అని

పరదా చాటున ఆకాశం
ఏదీ మైమరపించిన నీ విశాలత్వం?

2 comments:

kRsNa said...

Very Nice

Please see the reply here :)

http://kanushi.blogspot.com/2010/07/blog-post_18.html

'Padmarpita' said...

బాగుంది...