ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Tuesday, July 27, 2010

మేఘాలు


ఒక్కోసారి స్తబ్దుగా అల్లుకుంటాయి
ఒక్కోసారి ఉరుములు, మెరుపులతో విజృంభిస్తాయి
ఒక్కోసారి వాయు వేగంతో విన్యాసాలు చేస్తాయి

ఎప్పుడు కరుగుతాయో
ఎప్పుడు కలవరపెడతాయో
ఎప్పుడు మురిపిస్తాయో

అంతే చిక్కవు
కానీ ఎప్పుడూ కవ్విస్తూనే ఉంటాయి

మేఘాలు ఆడవే అయి ఉంటాయి.

12 comments:

పద్మ said...

'ఆడ'వి అంటే అక్కడివి అనా?

శ్రీవిద్య said...

chaalaa chaalaa bavundi :)

మోహన said...

హహహహా.....
అవునవును.. సందేహం లేదు, అవి ఆడవే...!! ఈడవి కాలేవు మరి!
ఎందుకంటే అంతొక్కటే కాదు, చేతికి కూడా చిక్కవు కదా!!

మోహన said...

btw - nice pic

Manasa Chamarthi said...

What a thought!
very reative, I must say!

మధురవాణి said...

అమ్మాయిలని బాగా అర్థం చేసుకున్నట్టున్నారే! ;-)
Good one! :-)

సుజ్జి said...

:D How true!

ఏకాంతపు దిలీప్ said...

@ పద్మ గారు
:)


@ శ్రీ విద్య గారు
చాలా రోజుల తరవాత! నెనర్లు :)

@ మోహన గారు
నెనర్లు :)

@ మానసా
:)

@ మధురవాణి గారు
అంతేనంటారా? :)

@ సుజ్జి గారు
:)

సావిరహే said...

nice ;-)

పద్మ said...

నవ్వుతారేంటి దీపు గారు. సీరియస్ గానే అడిగాను. ఆడవి ఈడకి రాలేవు కదా. రాలేనివి ఈడనున్నవారి చేతికి చిక్కవు కదా. చిక్కనివాటి అంతు తెలియటం కష్టం కదా.

ఏకాంతపు దిలీప్ said...

అవును పద్మ గారు. "ఆడ"వి ఈడకి రావు. ఈడకే కాదు యాడకీ రావు. యాడకీ రాలేనివి అంతెలా చిక్కుతాయి. ఏదో నా పిచ్చి గానీ :P

Indian Minerva said...

righto