ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Monday, September 13, 2010

దాహం

కలిసే మనసులకి తనువుల అగాధాలు
తపించే తనువులకి మనసుల అగాధాలు
మనసు నమ్మకానికి మనిషి నిర్లక్ష్యపు అగాధాలు
మనిషి నమ్మకానికి మనసుల అగాధాలు
అర్ధమైన చోట అర్ధపు అగాధాలు
అన్నీ ఉన్న చోట అయోమయపు అగాధాలు
మనిషికో మతం
మనసుకో అభిమతం
ఏది కుటుంబం
ఏది కులం
ఏది సంఘం
ఏది దేశం
ఎటు చూసినా దాటలేని అగాధాలు
గమ్యం తెలియని గమనాలు
తీరని దాహలు
దేవుడు ప్రత్యక్షమవ్వాలి
కొన్ని వరాలు కోరాలి
లోకం బల్లపరుపు కావాలి
మనుషులు మరమనుషులు కావాలి
అంతరాలకి ఆలోచనలకి అవకాశం పోవాలి

తపస్సు చేస్తాను

4 comments:

'Padmarpita' said...

చాలా బాగుందండి.

amani said...

chala chala bagundhi

Vijay Bhaskar said...

చాలా బావుందండి.

పద్మ said...

హ్మ్మ్మ్. ఎందుకు?