ఏకాంత వేళ... ఉప్పొంగే భావాల...

వాన రాకకి తన్మయత్వంతో మయూరి నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, వసంతాన్ని పసిగట్టి ఆనందంతో కోకిల రాగం తీస్తున్నప్పుడు, పరస్పర ప్రేమ పరవశంతో యుగళం ఏకమవుతున్నప్పుడు, ఏకాంతం పరిఢవిల్లుతుంది... మీరు గమనించారా? ప్రకృతి ఏకాంతవాసి అని? ఏకాంతంలో సృష్టి జరుగుతుందని...

Thursday, September 16, 2010

నిదురపో నేస్తం...

ఏ వంకా లేని తన వంక చూస్తున్నాడు నెలవంక
చుక్కలన్నీ ఒక్కసారి చిక్కీపోయాయి
మా చిత్తా చోరుని చూపులు ఈ చుక్కలో చిక్కూకున్నాయని
వాటికేమి తెలుసు ఈ చుక్కనల్లుకున్న చిక్కులు
తెలిసీ నెలవంక ఏమీ చేయలేనన్నాడు ఇంక
కలిసిన చిరుగాలి తల నిమురుతూ జోల పాడుతుంది

3 comments:

Thiru said...

"చిరుగాలి తల నిమురుతూ జోల పాడుతుంది"

చాలా బావుందండి.

చిలమకూరు విజయమోహన్ said...

చాలా బాగుంది.

పద్మ said...

:)